مقدمه :

ضمن تدوين اين جزوه ، حداكثر كوشش ممكن مبذول گشته كه اطلاعات كافي در اختيار كاربر دستگاه گذارده شود تادر نتيجه ، كاربر بتواند بنحوي عمل نمايد كه كمپرسور از حداكثر كارآئي برخوردار شود وبدون اشكال و دردسر كار خود را انجام دهد.

بنابر اين مطالعه دقيق و بكار گيري نكات مندرج در آن مي تواند ضمن جلوگيري از بروز خطرات احتمالي در افزايش طول عمر مفيد دستگاه و نيز كاهش هزينه هاي سرويس ،  قطعات يدكي و غيره مؤثر باشد.

البته لازم به ذكر است كه هر وسيله اي باهر كيفيت ساخت نيازبه مراقبت وسرويس دارد  . هدف اين جزوة راهنما آن است كه كاربر را با طرز كار و چگونكي سرويس وسايل گوناگون دستگاه آشنا سازد.

كار سرويس را براساس زمان كار كرد دستگاه انجام بدهيد . براي اينكه براحتي و بدقت بتوانيد كار سرويس و نگهداري را كنترل نمائيد ، بهتر است از دفترچة ثبت و ضبط نگهداري  استفاده نمائيد.

كاربر دستگاه مي بايست پيش از بكار انداختن كمپرسور دستور العملهايي را كه در كتابچة راهنما  اشاره شده است به دقت مطالعه نمايد تا با كارهايي كه لازم است انجام شود آشنائي كامل حاصل نمايد.

براي سرويس دستگاه كه شرح آن در اين كتابچه نيامده است ، با نزديكترين دفتر نمايندگي و يا با خود شركت كمپرسور سازي تبريز مشورت نمائيد.

فقط قطعات يدكي را بكار ببريد كه مطمئناً ساخت شركت كمپرسور سازي تبريز باشد.

 

مشخصات فني كمپرسور
ظرفيت هوادهي 3/11 متر مكعب در دقيقه
فشار نرمال 10(150) Psi
حداكثر فشار مجاز 11 Bar
ماكزيمم دماي هوا و روغن 110 درجه سانتيگراد
ظرفيت روغن 36 ليتر
نوع روغن بهران درفش   68

(SHELL-TELLUS 68  (معادل

حداكثر روغن موجود در هواي خروجي 5 PPM
مشخصات فني موتور
نوع / مدل CUMMINS/6BTA5.9-C
تعداد سيلندر 4عدد
گنجايش روغن 14 ليتر
سرعت دوراني در بار كامل 2100 دور در دقيقه
سرعت دوراني درحال بي باري 1200 دور در دقيقه
شبكه برق 12 ولت . زمين منفي
باتري  (2 عدد) 12 ولت 120 آمپر ساعت
گنجايش باك 200 ليتر

 

هشدار ايمني

قطعاتي كه از مواد غير فلزي فيبري (الياف دار) ساخته شده باشند ممكن است داراي اندك مقداري از پنبه نسوز باشند . ضمن حمل يا سوار كردن يا پياده كردن اين قطعات لطفاً قواعد زير را مراعات كنيد :

1-    همواره دستگاه را در محيطي بكار ببريد كه داراي تهويه كاملاً مناسب باشد .

2-    مواد زائد را فقط پس از قرار دادن در ظروف يا آشغال دانهاي منفذ بسته بدور اندازيد .

3-    براي فرو نشاندن گرد و غبار ، آب بكار ببريد

4 – از استنشاق ذرات گرد و غبار بپرهيزيد .

طريقه راه اندازي كمپرسور

پيش از روشن كردن ،

 • دستگاه را در موضعي قرار دهيد كه تا حد امكان افقي باشد . دستگاه طوري طرح شده است كه چنانچه در جهت محور طولي 15 درجه و در جهت محور عرض هم 15 درجه با سطح افقي زاويه بسازد اشكالي نداشته باشد. در هر صورت ، اين موتور است ( و نه كمپرسور ) كه از اين نظر محدوديتي پديد مي‌آورد . هنگامي كه دستگاه در حالتي كه كاملاً افقي نيست مورد استفاده قرار مي‌گيرد ، اين نكته حائز اهميت است كه سطح روغن جعبه ميل لنگ موتور در نزديكي علامت حداكثر ارتفاع باشد ( در مقايسه حالت كاملاً افقي ) . مراقب باشيد كه نه موتور بيش از حد انباشته از روغن باشد و نه كمپرسور .

احتياط : چنانچه قرار باشد دستگاه به لوله مشترك هواي فشرده وصل شود يا همراه با هر منبع ديگري از هواي فشرده بكار رود ، بايد شير يكطرفه(چك ولو)مناسب بر دستگاه قرار داده شود .

 • سطح روغن كمپرسور را با مشاهده شيشه مدرّج روي كمپرسور بررسي كنيد .
 • روغن موتور را بر طبق راهنمايي‌هاي طرز كار موتور بررسي كنيد .
 • سطح گازوئيل را بررسي كنيد . يك قاعده مفيد آن است كه در پايان هر نوبت كار (هر شيفت) باك از نو پر شود . اين امر موجب مي‌گردد كه از جمع شدن قطرات آب (ناشي از مايع شدن بخار) برروي جدار درون باك اجتناب شود .
 • محفظه رطوبت گيرسوخت راجهت اطمينان بيشتر تخليه كنيد .
 • سوپاپ تخليه را باز كنيد تا مطمئن شويد كه سيستم بكلّي عاري از فشار است . آنگاه سوپاپ را ببنديد .همه شيرهای سرويس را ببنديد تا فشار كامل هوا برقرار شود و در نتيجه ، روغن درست جريان يابد .
 • قبل ازاستارت كمپرسور جهت حفظ امنيت وجلوگيري از آسيب هاي احتمالي  وكاهش آلودگي صوتي دربها راببنديد .
 • سطح مايع خنك كننده درون رادياتور را بررسي كنيد . مراقب باشيد كه پيش از اين بررسي ، دستگاه افقي باشد .

توجه : براي اينكه بتوان دستگاه را درحداقل ميزان بار مورد استفاده قرار داد ، يك سوپاپ دكمه مانند (استارت – حركت) (Start-Run) كه روي صفحه كنترل (داشبورد) قرار دارد که در سيستم كنترل و تنظيم دستگاه گنجانده شده است هنگامي كه دستگاه متوقف شود و هواي فشرده خارج گردد اين سوپاپ بطور خودكار به حالت استارت باز مي‌گردد .

راه اندازي دستگاه :

 • كليد را در جهت دوران عقربه ساعت بچرخانيد تا به موضع استارت برسد .
 • موقعي كه موتور روشن شد كليد را رها كنيد .
 • اكنون موتور درحداقل دورتنظيمي كارخواهد كرد . صبر كنيد تا دستگاه گرم شود احتياط : براي آنكه استارت آسيب نبيند ، بيش از 30 ثانيه مداوماً استارت نزنيد . چنانچه موتور ظرف 30 ثانيه روشن نشود ، بيش از آنكه مجدداً استارت بزنيد يك الي دو دقيقه صبر كنيد .

احتياط : براي آنكه مطمئن شويد كه كمپرسور از جريان كافي روغن در حرارت پايين بهره مند خواهد شد هيچگاه نگذاريد كه فشار سيستم از 50 پاوند بر اينچ مربع (45/3 اتمسفر) پايين تر رود .

چنانچه موتور روشن نشود به جدول رفع نواقص كه در همين جزوه خواهيد يافت رجوع كنيد (و همچنين به جزوه جداگانه راهنماي متصدّي موتور) .

بگذاريد موتور گرم بشود و آنگاه سوپاپ (استارت – حركت) (Start – Run) را فشار بدهيد . از اين مرحله به بعد ، موتور را مي‌توان با ايمني در معرض بار كامل قرار داد .

خاموش كردن دستگاه

همه شيرها را ببنديد . بگذاريد دستگاه چند دقيقه بی بار كار كند تا درجه حرارت موتور كاهش يابد . بسيار ضروري است كه موتور پيش از آنكه خاموش شود سه الي پنج دقيقه هرز گردي كند تا هم روغن و هم هواي خنك كننده بتواند حرارت قسمت احتراق (درون سيلندر) ، بلبرينگ‌ها ، ميله‌ها ، و غيره به حالت عادي برگردد . پس از اين مرحله ، سوئيچ را به حالت خاموش (off) بچرخانيد .

توجه : به محض خاموش شدن موتور سوپاپ خودكار تخليه قاعدتا” بايد سيستم دريافت كننده / جدا كننده(رسيور) را كاملاً عاري از فشار سازد .

احتياط : هيچگاه نگذاريد در حالي كه سيستم داراي فشار است دستگاه هرز گردي كند .(بی بار کار کند.)

در پايان هر نوبت كار (هرشيفت) باك را از سوخت پر كنيد تا از پيدايش قطرات آب ناشي از مايع شدن بخار بر جدار دروني باك اجتناب نمائيد .

روغنکاری

كمپرسور از همان هنگامي كه تحويل داده مي‌شود مقداري روغن ويژه كمپرسور در خود دارد و اين مقدار روغن براي 150 ساعت كار كافي است . پيش از بكار انداختن يك كمپرسور نو ، همواره سطح روغن را بررسي كنيد . چنانچه دستگاه به هر دليلي از روغن خالي شده باشد بايد پيش از آنكه بكار انداخته شود با روغن تازه و پاك پر شود .

تعويض روغن كمپرسور :

پس از آنكه دستگاه به مدت 150 ساعت  درمرحله اول و درمرحله بعدي 500 ساعت كاركرد (يا اگر از روغن تركيبي (سنتتيك) استفاده مي شود پس از آنكه دستگاه بمدت 2500 ساعت كاركرد) بايد روغن را عوض كرد . چنانچه كمپرسور در شرايط نامساعد كار كرده باشد يا به مدت زمان زياد بيكار مانده باشد ممكن است تعويض روغن زودتر لازم گردد زيرا مرغوبيت روغن نه تنها بر اثر كار دستگاه بلكه بمرور زمان نيز رو به زوال مي‌رود . تعويض روغن به فواصل 300 الي 500 ساعته (يا در فواصل شش ماهه – هر كدام زودتر فرا برسد) نه تنها مطلوب است بلكه عاملي است كه از تجمع كثافت و لجن و تركيبات اكسيده پيشگيري مي‌كند .

احتياط : مراقب باشيد كه سطح روغن كمپرسور هيچگاه بالاتر از نصف شيشه نشانگر روغن نباشد . فقط در صورتي روغن اضافي بريزيد كه سطح روغن به پايين تر از نصف رسيده باشد . ضمن ريختن روغن ، دستگاه بايد خاموش باشد .

روغن موجود در واحد دريافت كننده / جداكننده (رسيور) و لوله‌ها و كولر روغن را كاملاً خالي كنيد . پس از آن كه دستگاه از روغن كاملاً خالي شد ، درپوش‌هاي تخليه را به جاي خود بگذاريد و مراقب باشيد كه محكم باشند . چنانچه بلافاصله پيش از تخليه روغن دستگاه مدتي كاركرده باشد بيشتر رسوبات بجاي آنكه ته نشين باشند در روغن معلق خواهند بود و بنابراين آسانتر تخليه خواهند شد .

احتياط : چنانچه دستگاه در شرايط نامساعد كار كند ، ممكن است تعويض روغن در فواصل كوتاهتر زماني لازم گردد .

هشدار : در همه گونه شرايط فقط هنگامي درپوشهاي تخليه و درپوشهاي پر كردن را از سيستم روغنكاري و خنكسازي كمپرسور برداريد كه ابتدا اطمينان حاصل كرده باشيد كه سيستم رسيور از هر گونه فشار هوا تخليه شده باشد .

 

تعويض به موقع روغن عاملي است كه از تجمع كثافات ولجن وتركيبات اكسيده پيشگيري مي كند.

 

سرويس و نگهداري :

در جدول سرويس وتعمير كه در اين بخش از جزوه آمده است . از وسايل و قطعات مختلف نامبرده شده و هريك شرح داده شده است كه در چه فواصلي چه كارهائي را بايدبراي سرويس ونگهداري آنها انجام داد . حال به اختصار به شرح برخي از آنها مي پردازيم .

مراقبت هاي روزانه :

 • درپوش ته شير خروجي مخزن رسيور را باز كرده و سپس شير خروجي روغن را باز كنيد وبا استفاده از يك ظرف مناسب تمام آب موجود در روغن را خارج كنيد تا اينكه ديگر در جريان روغن آب باقي نماند سپس شير خروجي را بسته و درپوش ته آنرا دوباره ببنديد .
 • شير ته صافي گازوئيل را باز كرده و آب جمع شده در آن را خالي نمائيد .
 • مقادير سوخت , روغن كمپرسور , آب رادياتور , روغن موتور را رسيدگي كنيد .
 • به تمام اطراف كمپرسور نگاه كنيد كه اگر آب ياروغن يا سوخت نشت مي كند متوجه شده و بموقع براي رفع اشكال , اقدام لازم رامعمول داريد .

مراقبت لازم براي هر 50 ساعت يا هر هفته :

 • براي 150 ساعت اوليه روغن را عوض كنيد بعد به ازاء 500 ساعت كار كرد ويا 6ماهه عوض نمائيد .
 • در محلهايي كه هوا خيلي گرد و خاك دارد هر روز صافي هواي ورودي به كمپرسور و موتور را به روش زير بازرسي كنيد :

ابتدا روكش حفاظت را از روي صافي برداشته سپس بستهاي محكم كننده لوله خرطومي را شل        كرده و لوله ها را از صافي جدا كنيد سپس مهره ها را باز كرده و درپوش مدور را برداشته و براي رسيدگي به وضعيت صافي ها فيلتر ها را بيرون بياوريد . بايد دست را به آرامي وارد ظرف كرده وگرد غبار جمع شده در آن را خارج نمود اگر فيلتر مسدود ويا مستعمل شده بايد تعويض شود .

پس از تميز كردن ظرف فيلتر در پوش مدور را سر جايش قرار داده ومهره آنرا محكم كنيد و بعد بستهاي لوله خرطومي را محكم كرده و تسمه نگهدار نده را محكم كنيد .

 • فشار تايرها را كنترل كنيد .
 • هنگاميكه دستگاه كار مي كند وشير هاي خروجي هوا بسته است سوپاپ اطمينان را توسط بستن شير كه مكش هواراقطع مي كند آزمايش كنيد . سوپاپ اطمينان بايد در فشار 130 پوند براينچ مربع (9 كيلو گرم برسانتيمتر مربع) باز شود واگر فشار بيشتر از اين شد بلافاصله بايد دستگاه را خاموش كنيد . دقت كنيد ابتدا همه هواي داخل مخزن رسيور خارج شده باشد وبعد سوپاپ اطمينان را بررسي كرده و اگر ميله داخلي آن آزادانه حركت نمي كند اشكال رارفع كنيد . وقتي سوپاپ را آزمايش كرديد دوباره شير را باز نمائيد .

تبصره 1 : وقتي دسته شير درامتداد بدنه شير عمود است شير بسته است .

تبصره2: وقتي دسته شير برامتداد بدنه شيراست شير باز است .

 • به قسمت خلاصه شده مربوط به مراقبت منظم از موتور مراجعه كنيد .(جزوه روش نگهداري از موتور)

مراقبت هاي لازم براي هر 200 ساعت كار كرد :

 • انجام مراقبت هاي 50 ساعته
 • ظرف شيشه اي فيلتر سوخت را بروش زير تميز نمائيد :
 • شير عبور سوخت را ببنديد .
 • پيچ گيره ظرف شيشه اي را شل كرده وآنرا به يك طرف حركت دهيد و ظرف فيلتر را در بياوريد .
 • واشر لاستيكي را برداشته وتور سيمي را از داخل فيلتر خارج كنيد .
 • تور سيمي را بدقت تميز كنيد .
 • تور سيمي وواشر لاستيكي را سرجايش بگذاريد .
 • ظرف شيشه اي را سرجايش قرار داده وگيره آنرامحكم كنيد .
 • شير عبور سوخت را باز كرده وهواي مسير عبور سوخت را توسط باز كردن پيچ خروج هواي پمپ انژكتور ، خارج كنيد .
 • موتور راروشن كرده و دقت كنيد كه سوخت از ظرف شيشه اي نشت نكند .

مراقبت هاي لازم براي 400 ساعت كار كرد :

 • سرويس 200 ساعته را انجام دهيد.
 • به قسمت خلاصه شده مربوط به مراقبت منظم از موتور مراجعه كنيد .(جزوه روش نگهداري از موتور)

مراقبت هاي لازم براي 500 ساعت كار كرد :

 • سرويس 400 ساعته را انجام دهيد .

توجه : توصيه مي شود كه سرويس صافي هوا با تعويض روغن كمپرسور كه ذيلاً توضيح داده خواهد شد همزمان انجام مي گيرد .

 • روغن كمپرسور را به روش زير تعويض كنيد .
 • در پوش مخزن رسيور را باز كنيد .
 • درپوش خروج روغن مخزن رسيور را باز كنيد وسپس شير راهم باز كنيد .
 • درپوش خروجي رادياتور روغن را باز كرده و روغن را در ظرف مخصوص بريزيد .
 • فيلتر روغن كمپرسور راتعويض كنيد. (شرح صفحه19)
 • درپوش خروجي رادياتور روغن را دوباره ببنديد .
 • شير خروجي روغن مخزن رسيور را بسته و درپوش انتهائي آنرا دوباره ببنديد .

7-مخزن رسيور راباروغن مخصوص پركنيد ودرپوش مخزن رسيور راببنديد .

8-هنگاميكه همه مراقبتها انجام شده , وبمنظور كنترل دقيق سطح روغن رسيور 10 دقيقه دستگاه را بكار انداخته وسپس آنرا خاموش كنيد .

توجه :هميشه پس از خاموش كردن دستگاه بايد هواي داخل مخزن رسيور را خارج كرد اگر سطح روغن پائين رفته است باز هم در آن روغن مخصوص بريزيد .(سطح روغن را از نشان دهنده نصب شده روي رسيور كنترل كنيد .)

 • طرز كار واحد كنترل سرعت( Speed Control )را بروش زير كنترل كنيد :
 • درحاليكه دستگاه كار مي كند . كليد رادر تابلوي كنترل در حالت بي باري قرار دهيد (به داخل فشار دهيد) وشيرهاي خروجي هوا را ببنديد . فشار سنج هواي كمپرسور يك فشار زياد شونده كه در 122 پوند براينچ مربع (6/8 كيلوگرم برسانتيمتر مربع) بتعادل مي رسدنشان خواهد داد ، وقتي فشار ثابت بماند واحد كنترل سرعت ، دور موتور را تقليل خواهد داد كه برروي دورسنج به حداقل 1200 دوردردقيقه خواهد رسيد .
 • يكي از شيرهاي خروجي هوا رادرهواي آزادبازكنيددراين صورت فشارسنج يك فشار كم شونده رانشان خواهد داد ، در 85 پوند بر اينچ مربع (9/5 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع) واحدكنترل سرعت دور موتور را تا 2300 دور در دقيقه كه حداكثر دور است افزايش خواهد يافت .
 • هنگاميكه دستگاه در حدود 800 ساعت كاركرد , مواردزيررا انجام دهيد :
 • به شكل صفحه بعد مراجعه كرده و نقاطي كه مشخص شده گريسكاري كنيد .
 • به شكل صفحه بعد مراجعه كرده و نقاطي كه مشخص شده روغنكاري كنيد .
 • صفحه هاي فنر ها را تميز كنيد .
 • ترمز ها را كنترل كرده وبا قرار دادن دسته ترمز دستي در شيار چهارم ياپنجم صفحه گيره كيفيت كار ترمزها راكنترل كنيد .
 • دستور العملهاي زير براي دستگاههاي دوچرخ بيان شده است :

براي تنظيم هرچرخ لازم است كه چرخ ديگر ثابت نگهداشته شود ، مهره هاي چرخ مورد نظر را شل كرده وسپس توسط جك طرفي را كه مي خواهيد ، چرخ تنظيم شود بالا بياوريد بطوريكه چرخ از زمين بلند شود وسپس چرخ را در آوريد استوانه ترمز را آنقدربچرخانيد تا سوراخي راكه براي تنظيم در اين استوانه تعبيه شده است در امتداد پيچ تنظيم (روي لنت ترمز ) قرار گيرد وسپس با آچار پيچ گوشتي پيچ تنظيم را در جهت عقربه ساعت آنقدر بچرخانيد كه استوانه ترمز براحتي بتواند بچرخد در اين شرايط ترمز دقيقاً تنظيم شده است ، چرخ را دوباره بسته ومهره ها را سفت كنيد ، جك راپايين آوريد ، ترمز دستي را بكار انداخته وسفتي مهره ها را كنترل كنيد ،اين دستور العمل تنظيم ترمز را براي چرخ ديگر نيز تكرار كنيد .

مراقبت هاي لازم براي 5000 ساعت كار كرد :

 • سرويس 500 ساعته را انجام دهيد.
 • المنت داخل رسيور را عوض نمائيد .
 • تمام قسمتهاي دستگاه را بازرسي نمائيد .
 • طرز كار دستگاه را بازرسي نمائيد اگر عيبي باشد آنرا بر طرف نمائيد .

لوله روغن گير

اين لوله در داخل (SCAVANGE LINE) المنت مخزن جدا كننده قرار گرفته است . در هنگام كار كرد كمپرسور مختصر روغني كه از فيلتر مخزن جداكننده عبور مي كند در ته فيلتر جمع ميشود كه در اثر مكش  واحد هواساز از طريق اين لوله ، روغن به محفظه كمپرسور منتقل مي گردد . در هر نوبت از سرويس (هر 400ساعت كار كرد ) دهانه هاي لوله ها را بررسي كنيد زيرا هر گونه گرفتگي و انسداد موجب رخنه روغن به داخل هواي فشرده مي گردد .

فيلتر روغن كمپرسور

فيلتر روغن كمپرسور را براي بار اول پس از 50 ساعت كار كرد و براي بار دوم پس از 150 ساعت كار كرد عوض نمائيد , بعد از آن پس از 500 ساعت كار كرد ويا در فواصل 4 ماهه عوض نمائيد .

براي سرويس كردن فيلتر روغن بايد دستگاه را خاموش كرد . هر گونه روغن و كثافات را بدنه بيروني فيلتر پاك كنيد تا آلودگي سيستم روغنكاري رابه حداقل برسانيد .

المنت فيلتر روغن را كه با پيچاندن باز وبسته ميشود در جهت خلاف دوران عقربه ساعت بچرخانيد تابتوانيد از محفظه فيلتر جدا نمائيد .

احتياط

چنانچه هر گونه نشانه اي از تشكيل رويه ها يا رسوبات سخت در المنت فيلتر روغن مشاهده شود , اين امر بمنزله هشداري است مبني بر آنكه روغن مورداستفاده كمپرسور داراي مشخصات نامناسب است وبايد فوراً عوض شود .

 

سطح تماس واشر فيلتر را تميز كنيد , براي كار گذاشتن فيلتر جديد ,روغن كاري واشر المنت را در جهت دوران عقربه هاي ساعت آنقدر بچرخانيد كه واشرتماس اوليه را حاصل نمايد , سپس المنت را باز هم باندازه نيم دور يا سه چهارم دور بچرخانيد تا محكم شود .

المنت جدا كننده روغن از هواي فشرده

چنانچه فيلتر روغن وهوا درست سرويس ونگهداري شوند معمولاً تعويض المنت  جدا كننده در فواصل منظم زماني لازم نخواهد بود . تعويض المنت زماني انجام خواهد گرفت كه مقدار روغن موجود در هواي خروجي بيش از اندازه زياد باشد.

براي تعويض المنت مي بايست پيچهاي مخزن جدا كننده را باز كنيد و فيلتر را خارج كرده وفيلتر جديد را بجاي آن داخل مخزن جدا كننده قرار دهيد .(قبل از باز كردن پيچها مطمئن شويد كه رسيور عاري از فشار است )

لاستيكها و فشار باد آنها

تعداد چرخها دو عدد مي باشد . لاستيكها داراي هشت لايه مي باشند. فشار باد لاستيكها 47 پوند بر اينچ مربع ويا برابر 25/3 اتمسفر مي باشد .

باتري

قطبهاي باتري و گيره هاي كابل را تميز نگهداريد وكمي گريسكاري كنيد تا از فسفاته شدن سر قطبها جلوگيري گردد . سطح الكتروليت ( مايع شيميائي ) درون خانه هاي باتري را در حد تعيين شده نگه داريد ، گيره هاي باتري را محكم كنيد تا باتري تكان نخورد .

احتياط

هميشه پيش از هرگونه سرويس و رسيدگي ، كابلهاي باتري را جدا كنيد .

المنت هاي فيلتر هوا

المنت هاي فيلتر هوا را بايد هر روز بررسي كرد . چنانچه فيلتر قابل استفاده باشد شاخص گلويي فيلتر رنگ سبز را نشان خواهد داد . چنانچه شاخص گلويي فيلتررنگ قرمز را نشان دهد المنت را بايد عوض نمود .

همه لوله هاي خم شو و گيره ها را بررسي كنيد ، هر گونه نقص را فوراً رفع نمائيد چرا كه موتور و واحد هواساز را دچار خرابي مي كند .

رادياتور آب و رادياتور روغن

راه حل اول:دراثر كاركرد كمپرسور مقداري گريس وروغن وكثافات در بين پره هاي رادياتور ها جمع مي گردد كه مانع انتقال حرارت شده وموجب گرمايش دستگاه مي گردد ، لذا توصيه مي گردد ماهي يكبار براي پاكسازي كولر ها ، هواي فشرده  از ميان پره هاي آنها عبور داده شود . در صورت امكان ، اين هواي فشرده بايد حامل مقداري ماده حلال  غير قابل اشتعال باشد . با اين كار تجمع روغن يا گريس يا كثافات از بدنه خارجي و پره هاي رادياتورها زدوده خواهد شد و كار انتقال حرارت به راحتي صورت خواهد گرفت .

راه حل دوم: بهترين روش تميزكردن استفاده ازدستگاه جارو برقي است كه باعث ميشودازتجمع روغن وگريس وكثافات ازبدنه وپره ها بيرون كشيده وكارانتقال حرارت به راحتي صورت خواهد گرفت

سيستم سوخت

پس از هر دوره 500 ساعته از كار دستگاه ، بايد فيلتر گازوئيل را عوض كرد وسيفون را تميز نمود .پس از هر دوره 500 ساعته از كار كرد دستگاه ، بايد انژكتور موتور را سرويس نمود .باك را بايد روزي يكبار يا پس از يكدوره 8 ساعته كار از گازوئيل پر كرد .براي جلو گيري از خوردگي باك كه در اثر بخارات سوخت بوجود مي آيد توصيه مي شود كه پس از خاموش شدن دستگاه يا در پايان هر دوره از كار روزانه دستگاه ، باك دوباره پر شود .

توجه : هر شش ماه بايد در پوش تخليه  باك را باز نمود تا چنانچه آب يا رسوباتي جمع شده باشد خالي گردد .

 

كاري كه بايد انجام شود روزانه هر50

ساعت

هر200

ساعت

هر500

ساعت

هر800

ساعت

هر4800

ساعت

مقدار گازوئيل راكنترل كنيد . *          
مقدار روغن داخل مخزن رسيور را كنترل كنيد *          
مقدار مايع خنك كننده رادياتور را كنترل كنيد *          
مقدار روغن موتور را كنترل كنيد . *          
فيلتر هواي ورودي موتور را كنترل كنيد . * * * * * *
فيلتر هواي ورودي كمپرسور را كنترل كنيد .   * * * * *
كار كردن سوپاپ اطمينان را كنترل كنيد   * * * * *
فشار باد تاير ها را كنترل كنيد .   * * * * *
باطري را كنترل كنيد .   * * * * *
ظرف فيلتر روغن را تميز كنيد .   * * * * *
ياتاقان پشت دينام را روغنكاري كنيد .     * * * *
كشش تسمه پروانه راميزان كنيد .     * * * *
فيلتر و روغن موتور را عوض نمائيد .     * * * *
پمپ گازوئيل راتميز كنيد .     * * * *
فيلتر گازوئيل را عوض كنيد .       * * *
سوپاپ ها را تنظيم كنيد .       * * *
فيلتر روغن كمپرسور را عوض نمائيد .         * *
طرز كار واحد كنترل سرعت را كنترل كنيد .         * *
چرخها را روغنكاري كنيد .         * *
دنده گرداننده دور سنج را روغنكاري كنيد .         * *
فيلتر جداكننده داخل مخزن رسيور را عوض كنيد         * *
شاسي را چك كرده دستگاه را از نظر حركت كنترل كنيد .         * *

جدول سرويس زمانبندي شده

جدول عيب يابي

عيب علت رفع عيب
 

 

 

 

 

 

 

دستگاه روشن نمي شود .

 

 

 

خاموش كن فشار داه نشده است خاموش كن را فشار دهيد .
باطري خالي شده يا استارت خراب شده ويا اتصالات سر باطري ويا استارت شل شده است ويا فيوز سوخته است . باطري را عوض وياشارژ كنيد استارت را عوض كنيد اتصالات كه شل شده است سفت كنيد.
تانك سوخت خالي شده ويا لوله سوخت هوا گرفته تانك سوخت را پر كنيد ،لوله هاي سوخت راهواگيري كنيد،كه اگر آب ياهوادرآن باشد خارج شود.
موتوردر موقعيت خاموشي اتوماتيك قرار گرفته است . درجه حرارت دستگاه بالا رفته موارد صفحه 10 كنترل گردد .
موتور خراب است به جزوه مربوط به مراقبت از موتور مراجعه كنيد .
تكمه تزريق سوخت اضافي خراب شده است . اشكال را رفع كنيد .
 

 

 

 

 

كمپرسور نمي تواند فشار را به فشار نرمال برساند .

كليد در موقعيت OFF LOAD قراردارد . كليد را به پائين فشار دهيد .
صافي هواي ورودي مسدود است . صافي هوا را تميز كنيد .
سوپاپ آنلودر گير كرده است . از طريق دريچه ورودي هوا اشكال را برطرف كنيد .
رگولاتور فشاراحتياج به تنظيم دارد . رگولاتور را طوري تنظيم كنيدكه فشار نرمال را تهيه كند .
فشار سنج خراب است . فشار سنج راعوض كنيد .
رگولاتور فشارراازكار افتاده ياغلط تنظيم شده است . بررسي كرده واشكال را برطرف كنيد
سوپاپ اطمينان خراب است بررسي كرده واشكال رابرطرف كنيد
المنت جدا كننده رسيور مسدود است . المنت جدا كننده رسيور را عوض نمائيد .

جدول عيب يابي

عيب علت رفع عيب
 

ظرفيت تخليه هوا بيش از حد پايين است

سرعت دوران موتور بيش از حد پايين است سيلندر هوا و فيلترهاي موتور را بررسي كنيد
فيلتر هوا مسدود است شاخص گلويي فيلتر را بررسي كنيد

المنتها رادرصورت لزوم عوض كنيد

هواي فشرده به بيرون درز مي كند مسير هواي فشرده رابررسي كنيد
 

 

 

كمپرسور بيش از اندازه گرم مي كند

سطح روغن پايين است با ريختن روغن سطح روغن را بالا ببريد. بررسي كنيد كه آيا نشتي وجود دارد يا نه
كولر روغن كثيف يا مسدود است پره هاي كولر را تميز كنيد
نوع روغن درست نيست با شركت سازنده يا فروشنده روغن درباره نوع روغن مشورت كنيد
سوپاپ باي پس ولو مسدود است سوپاپ باي پس ولو را بررسي كنيد
هواي خنك كننده از نو جريان مي يابد دستگاه را جابجا كنيد تا جريان مجدد هوا ي خنك كننده متوقف گردد
نقص سويچ حرارت طرز كار سويچ را بررسي كنيددر صورت لزوم سويچ را عوض كنيد
 

روغن بيش از حد به هواي فشرده انتقال مي يابد

لوله روغن گير مسدود است لوله روغن گير و لوله هاي انتقال دهنده روغن را بررسي كنيد
المنت جدا كننده سوراخ است المنت جدا كننده را عوض كنيد
فشار سيستم بيش از حد پايين است شير حداقل فشار را بررسي كنيد
 

لرزش بيش از حد مي باشد

سرعت دوراني موتور بيش از حد مي باشد مسير سوخت را بررسي كنيد

فيلتر موتور را بررسي كنيد

سرعت كامل و سرعت بي باري موتور را از نو بررسي كنيد

جدول عيب يابي

عيب علت رفع عيب
 

 

سرعت دوراني موتور بيش از حد پايين است

بازوي دهانه سوخت غلط تنظيم شده است تنظيم دهانه سوخت را بررسي كنيد
فيلتر هاي سوخت مسدودند در صورت دود كردن موتور فيلتر سوخت را بررسي كنيد
فيلتر هاي هوا مسدودند فيلتر هاي هوارابررسي كنيد
 

سوپاپ اطمينان باز مي شود

فشار كار دستگاه بيش از حد بالا است فشار دستگاه راتنظيم نمائيد
فشار تنظيمي سوپاپ كمتر از حد مشخص شده در جدول مشخصات مي باشد سوپاپ را تنظيم نمائيد
 

 

 

 

 

 

 

خاموش شدن نابهنگام دستگاه

فقدان سوخت سطح سوخت وسيستم سوخت رابررسي كنيد
فشار روغن موتور پايين است سطح روغن موتور را بررسي كنيد ، فيلترهاي روغن را بررسي كنيد
حرارت روغن كمپرسور بيش ارحد بالااست سطح روغن كمپرسور را بررسي كنيد

سوپاپ باي پس ولو را بررسي كنيد

نقص سويچ سويچ را بررسي كنيد
نقص الكتريكي مدار برق را بررسي كنيد .
كليد در موقعيت ON LOAD قرار دادن كمپرسور است . كليد را به بالا فشار دهيد .
سوراخ روي دريچه مخزن سوخت مسدود شده است . اين سوراخ را باز كنيد .
درجه حرارت دستگاه بالا رفته و سوئيچ حرارتي عمل كرده موارد صفحه 10 كنترل گردد .
موتور خراب است به جزوه مربوط به مراقبت از موتور مراجعه كنيد .

جدول عيب يابي

عيب علت رفع عيب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجه حرارت هواي خروجي خيلي زياد است .

 

 

 

 

 

 

سطحي كه دستگاه روي آن قرار گرفته افقي نيست وياجهت جريان هوا توليداشكال كرده است . دستگاه را روي سطح افقي قراردهيد وآنرادرجهتي قراردهيد كه هواي بيشتري ازرادياتور عبوركند .
كمپرسور بالاترازفشارمجاز كار مي كند . آنرا درفشار مجاز تنظيم كنيد .
نوع روغن مصرفي در كمپرسور صحيح نيست . روغن را خالي كرده وروغن مخصوص در آن بريزيد .
روغن داخل مخزن كم است . در مخزن روغن مخصوص بريزيد .
By Pass Valve خراب است اشكال را رفع كنيد .
تسمه پروانه شل يا پاره شده است . به جزوه مراقبت از موتور مراجعه نمائيد .
فيلترجدا كننده رسيور مسدود شده است . فيلتر را تميز ودر صورت نياز تعويض نمائيد .
سطح خارجي خنك كننده روغن(رادياتور روغن) مسدود شده است . سطح خارجي رادياتور روغن را تميز نمائيد .
مسير عبور روغن مسدود شده است . روغن راتخليه كرده روغن تازه در آن بريزيد .
 

 

ماشين در دور حداقل و حداكثر صحيح كار نمي كند .

قسمت كنترل سرعت سيستم هواگيري كمپرسور از كارافتاده است . بررسي كرده اشكال را رفع نمائيد .
صافي هواي موتور مسدود شده است صافي هوا را تميز كنيد .
اشكال از موتور است . به جزوه مراقبت از موتور مراجعه نمائيد .

جدول عيب يابي

عيب علت رفع عيب
 

در حاليكه موتوربكار افتاده است لامپ عبور جريان از باطري روشن است .

تسمه پروانه شل يا پاره شده است . به جزوه مراقبت از موتور مراجعه نمائيد .
دينام خراب شده وياقسمت كنترل ولتاژ ازكارافتاده است . دينام راتعمير ويادرصورت نياز تعويض نمائيد .
اشكال در مدار است  . مدار عبور جريان را كنترل نمائيد .
 

 

 

كمپرسور دائماًزيربار است .

(سوپاپ اطمينان باز مي شود)

شير قطع هوا گيري درموقعيتي است كه كمپرسوردائماًزيربارقرار ميگيرد. شيررابه موقعيت ON LOAD ببريد (كليدرابه پائين فشار دهيد)
محل اتصال آنلودربه كمپرسورآببندي نمي كند. واشر بين دوقسمت راعوض كنيد .
سوپاپ هواگيري داخل آنلودر باز مانده است . ازطريق دريچه هواگيري اشكال رارفع نمائيد .
ديافراگم آنلودر سوراخ شده است . آنرا عوض نمائيد .
 

 

 

مصرف روغن كمپرسور زياد است .

روزنه خروجي روغن(مخزن رسيور)كثيف شده است . روزنه خروجي روغن راتميز كنيد .
اشكال ازشبكه هاي فيلتر جدا كننده داخل مخزن است . فيلتر را عوض نمائيد .
روغن نامناسب استفاده شده است . روغن نامناسب را خالي كرده ودر مخزن روغن مخصوص بريزيد .
 

لامپ نشان دهنده گرم شدن آب رادياتور روشن مي شود .

موتور گرم مي كند به جزوه مراقبت از موتور مراجعه نمائيد .
كليد حرارتي يا مدار آن غلط است . كليد حرارتي را عوض كنيد و مدار را بررسي كنيد.

نسبت مخلوط كردن ضديخ با آب براي ايمني در درجه حرارتهاي مختلف بقرار زير مي باشد :

حدود درجه حرارت زيرصفر كه آب همراه با ضديخ تا آن درجه يخ نمي زند . ميزان مخلوط كردن ضديخ با آب براي ايمني تا درجه حرارت مقابل
7-  درجه سانتيگراد 15   %
10-  درجه سانتيگراد 20   %
15-  درجه سانتيگراد 30   %
25-  درجه سانتيگراد 40   %
25-  درجه سانتيگراد 50   %

 

بايد توجه داشت مخلوط ضديخ با آب نه تنها براي موتور ضرري ندارد , بلكه نقطه جوشيدن آب را بالا برده ( آب همراه با ضديخ در درجه حرارت بالاتري به جوش مي آيد)   وبنابر اين در درجات حرارت زياد نيز بكار موتور كمك مي كند .