ماموریت، اهداف و ارزشهای سازمانی کمپرسور سازی تبریز

این شرکت رسالت خود را درکمک و افزایش سعادتمندی جامعه از طریق اشتغال مولد و ارتقاء بهره وری بوسیله  افزایش توان و ابداع تکنولوژیکی و تامین نیاز به محصولات مربوط به فشرده سازی سیالات با کیفیت ، قیمت و زمان تحویل مناسب میداند و با تمامی توان در جهت تحقق مطلوب این رسالت از هیچ کواششی فرو گذار نمینماید.

 

کارکنان با اهمیت ترین سرمایه شرکت هستند از اینرو مراقبت از آنها به منظور حفظ روحیه و داشتن انگیزه کاری قوی در راستای ماموریت شرکت برای تحقق اهداف در راس برنامه های کاری قرار دارد.

محور فعالیتهای سازمانی راضی و وفادار نگهداشتن مشتریان به شرکت از طریق ارائه خدمات مطلوب و تا مین نیازهای آنهاست.

کارایی و ثمربخش بودن، خلاقیت و نوآوری و کارگروهی از ارزشهای پایدار و مورد تاکید سازمانی است و همواره تلاش میشود فرهنگ سازمانی در جهت تقویت این ارزشها تحکیم واستوار گردد.

 

افزایش سودآوری از طریق عرضه محصولات جدید و در اختیار گرفتن بیشترین سهم بازار داخلی و نفوذ در بازارهای خارج از کشور از اهداف کلان شرکت بشمار می آید.