حضور ریاست محترم اتحادیه جایگاه داران CNG استان آذربایجان شرقی در شرکت کمپرسورسازی تبریز

حضور ریاست محترم اتحادیه  جایگاه داران CNG استان آذربایجان شرقی جناب آقای مهندس نیکنام و ریاست محترم جایگاهداران CNG شهرستان تبریز جناب سردار امیری جهت ایجاد همکاریهای سه جانبه در شرکت کمپرسورسازی تبریز
سه طرف در مورد همکاریهای جدید بحث و گفتگو کرده و قرار بر این شد که تفاهم نامه همکاری سه جانبه در مورد فروش تجهیزات و خدمات جایگاههای سی ان جی استان وهمچنین شهرستان تبریز اجرا گردد.