کمپرسور معدنی AIRMAN

(1 بررسی مشتری)

کمپرسور معدنی AIRMAN

 • بهره مندی از بالاترین کیفیت طراحی ، ساخت و مونتاژ
 • مجهز به موتور دیزلی با بالاترین راندمان و مصرف سوخت بهینه
 • کمترین میزان تولید آلاینده های زیست محیطی
 • دسترسی آسان به قطعات یدکی مورد نیاز
 • طراحی شده برای بهره برداری در شرایط سخت آب و هوایی

 

توضیحات

کمپرسور معدنی AIRMAN

Model

F.A.D     M³/MIN

PRESSURE   BAR Engine Model Kw/rpm

Weight

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدل PDS 130S-6B4

3/7

7/1 SHIBAURA N843L 28/3000

960

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدل PDS 185S-6B4

5

7/1 NISSAN TD27 28/2600

1150

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدلPDS 185S-4B1

5

7/1 ISUZU 4LE2 379/3000

915

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدلPDS 265S-4B1

7/5

7/1

NISSAN

2B-BD30T

62/2600

1410

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدل PDS 390S-4B1

11

7/1

ISUZU

DD-4BGIT

81/2400

2040

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدل PDS 655S-4B2

18/5

7/1

HINO

J08C-V

118/2500

3225

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدل PDS 750S-4B1

21/5

7/1

HINO

J08C-UT

144.5/2100

3335

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدل PDS E900

25

8/8

MITSUBISHI

6D24-TE1

206/2200

4400

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدلPDS  390S-4B1 F

8/9

10/5

ISUZU

DD-48G1T

80.9/2400

2040

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدل PDS F 530S-4B2

15

10/7

HINO

J08C-V

118/2500

3230

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدل PDS F 830

23/5

10/5

MITSUBISHI 6D24-TE1 206/2200

4400

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدل PDS G460S-4B2

12/5

13

HINO

J08C-V

118/2500

3230

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدل PDS G750S-403

21/5

13

HINO K13C-TJ 233/2000

4400

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدل PDS 920S

25/7

10/3

MITSUBISHI 6D24-TLE2A 238/2200

5300

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدل PDS G820S-4B1

23/2

13

MITSUBISHI 6D24-TLE2A 235/2000

5300

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدل PDS G1300S-5B1

36

13

MITSUBISHI S633-PTA 342/1800

8000

کمپرسور معدنی AIRMAN مدل PDS J750S/401

21/2

21/1

HINO K13C-TJ 228/2000

5350

کمپرسور معدنی AIRMAN مدل PDS H850S

24

17/5

MITSUBISHI 6D24-TLE2A 238/2200

5650

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدل PDS J750S/401

21/2

21/2 MITSUBISHI 6D24-TLE2A

235/2000

5650

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدل PDS K900S-422

25/5

24/6

MITSUBISHI S6B3-PTA 327.3/1800

7300

کمپرسورهای معدنی AIRMAN مدل PDS K1200F-4C1

34

24/5

CATERPLLLAR C15 403/1800

7800

1 دیدگاه برای کمپرسور معدنی AIRMAN

 1. کمپرسور سازی تبریز سهامی عام

  کمپرسور سازی تبریز

  کمپرسور معدنی AIRMAN
  کمپرسور معدنی AIRMAN
  بهره مندی از بالاترین کیفیت طراحی ، ساخت و مونتاژ
  مجهز به موتور دیزلی با بالاترین راندمان و مصرف سوخت بهینه
  کمترین میزان تولید آلاینده های زیست محیطی
  دسترسی آسان به قطعات یدکی مورد نیاز
  طراحی شده برای بهره برداری در شرایط سخت آب و هوایی

دیدگاه خود را بنویسید