فرم درخواست استخدام

شرکت کمپرسورسازی تبریز با هدف توسعه فعالیت های خود در زمینه تولید کمپرسورهای معدنی ، صنعتی و تجهیزات CNG، از کلیه افراد واجد شرایط دعوت به همکاری مینمایند.
کلیه افراد علاقمند به همکاری با شرکت کمپرسورسازی تبریز، میتوانند فرم همکاری ذیل را تکمیل و ارسال نمایند تا پس از بررسی صلاحیتهای کارجو با آنها تماس، و پس از مصاحبه از آنها دعوت به همکاری شود.
لازم به ذکر است صرف تکمیل فرم هیچگونه تعهدی برای شرکت کمپرسورسازی تبریز در خصوص استخدام کارجو در این شرکت  ایجاد نمی کند.