لطفا جهت خدمات رسانی بهتر از فرم زیر استفاده نمایید

واحد خدمات تجهیزات هوا : 04132890197 

واحد خدمات تجهیزات گاز طبیعی  : 04112865553

ساعت کاری: شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:00 الی 15:30

آدرس : تبریز ، منطقه صنعتی فراملک  کدپستی : 1418663581