مخازن ذخیره CNG

(1 بررسی مشتری)

مخازن ذخیره CNG : عمل ذخیره سازی گاز پر فشار کمپرسور در مخازن ذخیره انجام می گیرد و در هنگام نیاز به توزیع کننده ها ارسال می شود .
سیستم مخازن ذخیره به صورت 3 بانکه تعبیه شده تا زمان سوخت رسانی را به حداقل برساند .

تحت لیسانس FTI کانادا

توضیحات

مخازن ذخیره CNG

ظرفيت Nm³/h

1500

1200

750

500

فشار کاری مخازن

275bar

فشار تست

450bar

استاندارد

ISO 9809-1

درجه حرارت کاری

40°C ~ 65°C

ظرفیت مخزن

80 wl

ارتفاع مخزن

1790mm±25

قطر مخزن

267mm ± 1%

وزن مخزن

105Kg±10%

حد مجاز خوردگی

0.2mm

شرکت سازنده

EKC

مجهز به سيستم

(PRD (pressure reducing device

نوع تغذیه 

Low:38 , Medium: 22
High: 15

Low:25 , Medium: 15
High: 10
Low:13 , Medium: 7
High: 5

(Low:7 , Medium: 5, High: 3 )

تعداد مخازن

75 50 25

15

 

1 دیدگاه برای مخازن ذخیره CNG

 1. کمپرسور سازی تبریز سهامی عام

  کمپرسور سازی تبریز

  مخازن ذخیره CNG
  مخازن ذخیره CNG : عمل ذخیره سازی گاز پر فشار کمپرسور در مخازن ذخیره انجام می گیرد و در هنگام نیاز به توزیع کننده ها ارسال می شود .
  سیستم مخازن ذخیره به صورت 3 بانکه تعبیه شده تا زمان سوخت رسانی را به حداقل برساند .
  تحت لیسانس FTI کانادا

دیدگاه خود را بنویسید