مرکل از افزایش چشمگیر بودجه نهادهای اطلاعاتی آلمان خبر داد

صدر اعظم آلمان با اشاره به بحران های بین المللی بر اهمیت کار سازمان های اطلاعاتی در کشورش تاکید کرده و از افزایش چشمگیر بودجه این سازمان ها در سال آینده خبر داد.
Source: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران