Select Page

مرکل از افزایش چشمگیر بودجه نهادهای اطلاعاتی آلمان خبر داد

صدر اعظم آلمان با اشاره به بحران های بین المللی بر اهمیت کار سازمان های اطلاعاتی در کشورش تاکید کرده و از افزایش چشمگیر بودجه این سازمان ها در سال آینده خبر داد.
Source: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران