بیش از ۴۲۰هزار زائر از مرز شلمچه وارد کشور شدند.
Source: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران