بازرسی تماشاگرانی که با خود اجسام سخت و خطرناک به ورزشگاه‌ها می‌آورند، مدیریت باشگاه‌ها، کادرفنی و مخصوصاً اینکه بلای خانمان سوز فوتبال ما که نتیجه‌گرایی مفرط است باید به همه این موضوعات اهمیت داد.
Source: خبر گزاری تابناک