کمپرسورهای تزریق گاز

کمپرسورهای تزریق گاز

تزریق گاز یک روش ثانویه بازیابی می باشد که بطور گسترده جهت تولید نفت بکارگرفته می شود. تزریق گاز یکی از روشهای عملیاتی نگهداری فشار مخازن نفت می باشد که در آن گاز تولید شده به محل استخراج تزریق می شود، این عمل با افزایش فشار نفت و گاز در محل استخراج , باعث بالا آمدن نفت و گاز  از چاه میشود . گاز تولید شده جمع آوری و مجددا تزریق می شود. نفت تولیدی جهت فرآوری و پالایش بیشتر جمع آوری میگردد.

این شرکت آمادگی طراحي ، ساخت و ارائه کمپرسورهای تزریق گاز با ظرفیت و فشارهای گوناگون بر اساس آخرین استاندارد های روز دنیا و با بهره مندی از تیم مهندسی مجرب و با سابقه را دارد.