گاز رسانی به روش مادر و دختر

مشخصات منحصر به فرد گاز طبیعی فشرده و مزایای بی شمار استفاده از آن به عنوان سوخت جایگزین، استفاده از این پدیده را بصور مختلف مطرح می کند. یکی از روشهای رایج کردن این سوخت بجای سوختهای فسیلی طرح CNG  روستائی می باشد. در این طرح سعی می شود به آندسته از مناطقی که در حال حاضر فاقد لوله کشی گاز سراسری هستند و یا حداقل برای چند سال آینده در برنامه تأمین گاز شرکت گاز قرار ندارند توسط خودروهای حامل مخازن گاز طبیعی فشرده گاز رسانی شوند. در واقع روستاهای سرویس گیرنده دارای یک شبکه داخلی لوله کشی گاز می شوند که توسط یک پایانه به مخازن گاز طبیعی فشرده وصل می شوند و این مخازن حاوی گاز طبیعی فشرده توسط خودروهایی که در ایستگاه مبدأ آنها را بارگیری می کنند، به روستاها ارسال می شوند.

در این سیستم اصطلاحا به ایستگاه تأمین کننده گاز طبیعی فشرده ” ایستگاه مادر ” و به ایستگاه سرویس دهنده ” ایستگاه دختر ” اطلاق می گردد.

تریلرهای حامل مخازن CNG  در مسیر بازگشت، مخازن خالی CNG را جهت پرشدن و ارسال دوباره به ایستگاه های دختر، به ایستگاه مادر باز می گردانند.

 

در این روش در روستاهای دور افتاده لوله کشی گاز داخل روستاها و منازل به طور جداگانه انجام میشود لیکن گاز طبیعی مورد نیاز به صورت فشرده شده به وسیله تریلرهای مخصوص CNG به روستاها حمل شده و سپس توسط تجهیزاتی به شبکه داخلی گاز روستاها متصل می شود و تا مدت مشخصی (بسته یه نیاز روستا) نیاز روستا را تأمین مینماید. سپس تریلر دیگری با گاز طبیعی فشرده وارد روستا شده و مجددا” به شبکه روستا متصل میشود تریلر تخلیه شده قبلی جهت شارژ مجدد به ایستگاه مادر باز گردانده می شود.

در هر بار حمل تقریبا” 4500 متر مکعب گاز طبیعی  فشره به روستا حمل می شود که معادل 4500 لیتری گازوئیل است.  تریلرهائی که گاز طبیعی را حمل می کنند بایستی ایمنی کافی داشته باشند تا احتمال بروز حادثه به حداقل برسد.

 

طرح CNG روستائی در سطح گسترده مزایای بسیار خواهد داشت که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • برای حمل گاز CNG نسبت به سوخت های فسیلی مسافت کمتری طی خواهد شد. چون سوختها فسیلی انحصارا” بایستی از پالایشگاها حمل شوند، لیکن با توجه به گستردگی فعلی و آتی شبکه لوله کشی گاز کشور می توان از نزدیکترین محل از شبکه گاز کشور، گاز را به روستاها منتقل کرد که مسافتی بسیار نزدیک تر از پالایشگاه ها خواهد بود.
  • اجرای این طرح علاوه بر جلوگیری از ارسال سوختهای فسیلی، برای مصارف گرمائی، از ارسال گاز مایع به صورت کپسول برای مصارف خانگی نیز جلوگیری بعمل خواهد آورد که این امر با توجه به کمبود منابع گاز مایع در کشور امری مطلوب به شمار می رود.
  • بسیاری از روستاهای حاشیه جنگلها، برای مصارف گرمائی زمستان و همچنین مصارف خانگی نسبت به قطع درختان اقدام مینمایند تا از هیزم آنها به عنوان سوخت استفاده کنند که از این امر جلوگیری به عمل آمده و فواید زیست محیطی نیز به دنبال خواهد داشت.
  • انجام این طرح باعث افزایش سطح رفاه ساکنین مناطق روستائی دور افتاده کشور شده و موجبات راحتی بیشتر را برای روستائیان فراهم ساخته و تأثیر مهمی در جلوگیری از مهاجرت آنان به به شهرهای بزرگ خواهد داشت.

 

این شرکت با توجه به دارا بودن دانش طراحی ایستگاههای CNG و تیم مهندسی مجرب آمادگی خود را جهت بررسی و انجام محاسبات در ارتباط با سیستم مادر- دختر اعلام مینماید.