حضور شرکت کمپرسورسازی تبریز در نمایشگاه صنعت تهران

حضور شرکت کمپرسورسازی تبریز در نمایشگاه صنعت تهران

شانزدهمین  نمایشگاه بین‌‌المللی صنعت با حضور شرکت کمپرسورسازی تبریز در ضلع شمالی سالن 37 از تاریخ 14 لغایت 17 مهرماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران بعد از 4 روز فعالیت به کار خود پایان داد.