انتخاب برگه

مرکل از افزایش چشمگیر بودجه نهادهای اطلاعاتی آلمان خبر داد

صدر اعظم آلمان با اشاره به بحران های بین المللی بر اهمیت کار سازمان های اطلاعاتی در کشورش تاکید کرده و از افزایش چشمگیر بودجه این سازمان ها در سال آینده خبر داد.
Source: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران