كمپرسورCST-GH22

كمپرسورCST-GH22

در تدوين اين جزوه ، حداكثر كوشش ممكن مبذول گشته كه اطلاعات كافي در اختيار كاربر دستگاه گذارده شود تادر نتيجه ، كاربر بتواند بنحوي عمل نمايد كه كمپرسور از حداكثر كارآئي برخوردار شود وبدون اشكال و دردسر كار خود را انجام دهد.

بنابر اين مطالعه دقيق و بكار گيري نكات مندرج در آن مي تواند ضمن جلوگيري از بروز خطرات احتمالي در افزايش طول عمر مفيد دستگاه و نيز كاهش هزينه هاي سرويس ،  قطعات يدكي و غيره مؤثر باشد.

البته لازم به ذكر است كه هرگونه وسيله اي صرف نظر از اينكه تا چه حد خوب ساخته شده است ، مراقبت لازم خواهد داشت . هدف اين جزوة راهنما آن است كه كاربر را با طرز كار و چگونكي سرويس وسايل گوناگون دستگاه آشنا سازد ودر نتيجه بتواند كمپرسور را از حداكثر دوام برخوردار سازد.

كار سرويس را براساس زمان كار كرد دستگاه – كه اين زمان به وسيلة ساعت شمار ثبت مي شود- انجام بدهيد . براي اينكه براحتي و بدقت بتوانيد كار سرويس و نگهداري را كنترل نمائيد ، بهتر است از دفترچة ثبت و ضبط نگهداري  استفاده نمائيد.

 

كار بر دستگاه مي بايست پيش از بكار انداختن كمپرسور دستور العملهايي را كه در كتابچة مكانيكي و الكتريكي اشاره شده است به دقت مطالعه نمايد تا با كارهايي كه لازم است انجام شود آشنائي كامل حاصل نمايد.

براي سرويس عمده كه شرح آن در اين كتابچه نيامده است ، با نزديكترين دفتر نمايندگي و يا با خود شركت كمپرسور سازي تبريز مشورت نمائيد. 

فقط اجزاء يدكي اي را بكار ببريد كه مطمئناً ساخت شركت كمپرسور سازي تبريز باشد.                                             

 

مشخصات فني

 

نوع واحد هواساز
Screw Type A/E
مدل كمپرسور CST-GH22 ,10bar
ظرفيت هوادهي 3 m³/min
فشار نرمال 10 barg
نوع انتقال قدرت Belt Driven
سيستم خنك كننده Air Cooled (Oil Cooler & After Cooler)
سازنده بلوك كمپرسور GHH-RAND
الكترو موتور اصلي SIEMENS , 22KW , 2950rpm
كلاس عايق و درجه حفاظتي الكترو موتور اصلي Ins. Class F & IP 55
ولتاژ نامي الكترو موتور اصلي و نحوة راه اندازي D 380 V  D/Y
كلاس عايقي و درجه حفاظتي الكترو موتور پروانه Ins. Class F & IP 55
فيلتر هاي موجود Air Filter , Oil Filter , Separator Filter
اندازه اتصال خروجي 1.1/2 inch
سطح صداي مجاز در فاصله يك متري 85` 5db
سرعت شفت خروجي كمپرسور 3600 rpm
سيستم بي بار كننده Unloader , Piston Type
ابعاد 2010mmx1320mmx1210mm
ظرفيت روغن 14 Litre
نوع روغن روغن 1053 شركت نفت پارس

بهران هيدروليك 68-بهران هيدروليك46

وزن كل دستگاه 912 Kg

 

محل درب هاي بازرسي
  بررسي تابلوي برق و تنظيم كليدهاي فشار و دما درب 3
بررسي الكترو موتور پروانه بررسي رادياتور روغن وهوا بررسي فيلتر روغن درب1و4
بررسي واحد هوا ساز  بررسي تسمه ها

تعويض فيلتر هوا

درب 2و5
بررسي تله آبگير تنظيم اتودرين درب 1
بررسي رسيور و سطح روغن   تعويض روغن

تعويض فيلتر سپراتور

درب 6
بررسي الكترو موتور اصلي درب5

آشنايي با كمپرسور CST-GH22

اين كمپرسور باظرفيت هوادهي 3متر مكعب بر دقيقه با فشار10  بار براي استفاده در صنايع كشور طراحي گرديده است.

سيستم كاري اين كمپرسور به طور خلاصه به شرح زير مي باشد:

ابتدا هوا از طريق فيلتر هوا كه بر روي واحد بي بار كننده SUCTION UNLODER))نصب گرديده است واردواحدهواساز ميگردد. دراين مرحله هوا به همراه روغن در داخل واحد هواساز فشرده گرديده واز طريق شيلنگ خروجي واحد وارد مخزن جدا كننده روغن از هوا(RECEIVER) مي گردد.

درداخل اين مخزن روغن از هوا جدا گرديده وروغن از طريق شيلنگي كه به همين منظور نصب شده است وارد شير ترمواستاتيك مي گردد.هنگامي كه دماي روغن كمتر از حد عملكرد شير باشد وارد فيلتر روغن شده واز آنجابه واحد هواساز منتقل مي گردد.

در صورتي كه دماي روغن بيشتر از حد عملكرد شير باشد،وارد رادياتور روغن ميگرددوبعداز خنك شدن وفيلتراسيون وارد واحد هواساز مي شود .

هوايي كه از مخزن جدا كننده خارج گشته پس ازعبور از SEPARATOR ازطريق MIN.PRESSUR VALVE وارد رادياتور هوا شده وسپس وارد تله آبگيرمي گردد  واز شير خروجي خارج مي شود.

 جهت اطلاع كاربر ،  بر روي دستگاه يك صفحه نشانگر  ديجيتالي جهت كنترل فشار و دما  نصب گرديده است .

به لحاظ ايمني بيشتر يكعدد سوپاپ  اطمينان بر روي مخزن جداكننده تعبيه شده كه در صورت نياز عمل خواهد نمود .فشار كاري اين سوپاپ توسط كارخانه تنظيم شده است ، لذا به هيچ عنوان نبايد دستكاري شود.

مراقبت هاي ايمني:

نكاتي كه در زير به آنها اشاره مي گرددمي تواند در حفظ سلامت كاربروكاركرددرست دستگاه مورد استفاده قرارگيرد،لذاتوجه به اين نكات الزامي مي باشد:

 1-اين راهنما همواره بايستي قابل دسترس باشد ،بنابراين نگهداري آن در محل نزديك كمپرسور توصيه مي گردد.

 

2-قبل از انجام هر نوع كار بازرسي وتعميرات روي كمپرسور ،از تخليه كامل هواي داخل سيستم اطمينان حاصل نمائيد.

 

3-زماني كه دستگاه در حال كار مي باشد از برداشتن درپوشها وياشل كردن اتصالات و بستها جداً خودداري نمائيد،زيراسيال گرم وهواي تحت فشار داخل سيستم مي توانند خطر ناك باشند.

 

4-از آنجائي كه دستگاه با ولتاژ بالائي كار مي كند قبل از انجام هرگونه تعميراتي روي سيستم الكتريكي از قطع كامل برق مطمئن شويد.

 

5-اعمال بار بيش از اندازه برروي الكتروموتورسبب توقف سيستم خواهد شد.بنابر اين از بكار گيري كمپرسور براي فشارهاي بالاتراز آنچه كه درصفحات مشخصات قيدشده خودداري نمائيد.

 

6-براساس يك برنامه زمان بندي شده لازم است شيلنگهاي هيدروليكي بررسي وتعويض گردندحتي اگر عيب يا مورد خاصي مشاهده نگردد.

 

7-براي رعايت بيشتر اصول ايمني استفاده از لباس هاي گشاد وآستين آزاد به هنگام كار بااين دستگاه توصيه نمي گردد.

 

8-درارتباط باكارهاي برقي ازتكنسين باتجربه استفاده گردد.

 

 

9-ازدستكاري سوپاپ اطمينان و تابلوي كنترل و.  .  .  كه قبلاً در كارخانه تنطيم گرديده است خودداري نمائيد.

 

10-قبل از استارت دستگاه بايد سطح روغن مخزن جدا كننده كنترل گردد.

 

 

11-افرادسرويس كار مي بايست آموزش هاي لازم راديده ونسبت به كمپرسور آشنائي كافي داشته باشند.

 

12-بايد توجه داشت كه درب هاي دستگاه هنگام كار مي بايست بسته باشند.

 

13-هرگز شيلنگهاي هواي فشرده را به روي پوست بدن نگيريد.

 

14-اگر روغن كمپرسور با چشم،تماس پيداكرد آن را به مدت 8 دقيقه با آب بشوئيد.

 

15-اگر روغن كمپرسور بادست تماس پيدا كرد آن را فوراً با آب بشوئيد.

 

16-وقتي شيلنگ آزادي به هواي خروجي كمپرسور متصل است ،هرگز شير هوا راباز نكنيد زيرا شيلنگ مانند شلاق به اطراف ضربه خواهد زد.

 

حمل دستگاه

براي حمل دستگاه با ليفتراك مي بايست بازوهاي ليفتراك را در محلي كه روي شاسي تعبيه شده است قرار دادوبراحتي كمپرسور راحمل نمود.                                               

تذكر:

قبل از حمل دستگاه با ليفتراك به موارد زير توجه نمائيد:

 

1-از ظرفيت (تناژ) ليفتراك اطمينان حاصل نمائيد.

2-چنانچه كمپرسور قبلا نصب گرديده باشد،قبل از بلند كردن آن ، از آزاد بودن كابل  برق واتصالات هوا مطمئن شويد.

3-بعد از بلند كردن كمپرسور ، از ايستادن در زير آن و منطقه خطر جدا خوداري نمائيد

4-پس از حمل در پوشهاي مخصوص محل بازوهاي ليفتراك بسته شود.

5-در صورت حمل كمپرسور  باجرثقيل بايدLIFTING LUG روي كمپرسور مونتاژ گرددسپس بااستفاده از قلاب مناسب جابجا گردد.

6- در صورت حمل كمپرسور با جرثقيل بايد از ظرفيت (تناژ) جرثقيل اطمينان حاصل نمائيد.

(طريقه حمل با جرثقيل و ليفتراك در صفحه 9 نشان داده شده است.)

نصب دستگاه

 

اين كمپرسور را مي توان در هر مكان مسطحي كه قادر به تحمل وزن آن باشد قرار داد.هنگام نصب دستگاه بايدبه نكات زير توجه نمود:

 

1-موقعيت ورودي هوا به كمپرسورطوري باشد كه امكان ورود ذرات معلق وگازهاي مضر را به حداقل ممكن كاهش دهد.(بهتر است ازفيلتر هاي مناسب استفاده گردد.)

 

2-استقرار كمپرسور بايد طوري باشدكه ورودهوا به داخل واحد هواساز براحتي وبدون مانع انجام گرفته وامكان ورود رطوبت به حداقل ممكن كاهش يابد.

 

3-هنگام نصب دستگاه بايد توجه داشت كه فضاي كافي پيرامون آن وجود داشته باشد، رعايت حداقل فاصله (150 سانتي متر) از ديوار ها واز كمپرسور ها ضروري است.

 

4-محل استقرار كمپرسور بايد داراي تهويه مناسب باشد.

 

5-محل نصب دستگاه مي بايست خشك باشد.

 روغنكاري :

كمپرسور از همان هنگامي كه تحويل داده مي شود مقداري روغن ويژة كمپرسور را در خود دارد واين مقدار روغن براي   150 ساعت كار كافي است . پيش از بكار انداختن يك كمپرسور نو ، همواره سطح روغن آن را بررسي نمائيد . چنانچه دستگاه به هر دليل از روغن خالي شده باشد بايد پيش از آنكه بكار انداخته شود با نوع روغن ذكر شده در كتابچه راهنما پر شود .

 

تعويض روغن كمپرسور :

پس از آنكه كمپرسور به مدت  150 ساعت كار كرد روغن موجود در دستگاه را عوض نمائيد . وسپس براي بار دوم روغن را به ازاء  500 ساعت كار كرد عوض نمائيد . بعد از آن طبق جدول به ازاء 1000 ساعت كار كرد عوض نمائيد.

 

  • چنانچه كمپرسور در شرايط نامساعد كار كرده باشد تعويض روغن زودتر انجام گردد.

 

  • چنانچه كمپرسور مدت زمان زيادي بيكار مانده باشد باز نياز به تعويض روغن دارد زيرا مرغوبيت روغن نه تنها براثر كار كرد دستگاه بلكه به مرور زمان نيز روبه زوال مي رود . 

3- مراقب باشيد كه سطح روغن هيچگاه بالاتر ازخط مشخص شده در شيشه مدرج نباشد . فقط در صورتي روغن اضافي بريزيد كه سطح روغن به پائين شيشه مدرج رسيده باشد .

  1. ضمن ريختن ، روغن مراقب باشيد كه دستگاه خاموش باشد .

5- روغن موجود در واحد هواساز  ،  واحد جدا كنندة روغن  ،  و لوله ها و كولر روغن را كاملاً خالي نمائيد . پس از آنكه دستگاه كاملاً از روغن خالي شد ،  شير هاي تخليه را ببنديد . و مراقب باشيد كه محكم باشند .

6- بهتر است پيش از تخليه روغن  ،  دستگاه مدتي كار كرده باشد زيرا در اين صورت بيشتر رسوبات بجاي آنكه ته نشين باشند در روغن معلق خواهند بود و بنابر اين آسانتر تخليه خواهند شد.

 تذكر :

همه روغن ها با هم سازگار نيستند و بعضي از مخلوطهاي روغن به تشكيل رسوبات يا رويه هاي سختي مي انجامند كه ممكن است حل نشدني باشند ،  اين قبيل مواد حل نشدني ممكن است اشكالات بزرگي پديد آورند و از جمله به مسدود شدن فيلتر ها بيانجامند . براي اجتناب از اين گونه اشكالات ، هنگام خريد روغن همواره از روغن اشاره شده در جدول مشخصات استفاده نمائيد .

 اجزاء اصلي كمپرسور CST-GH22

الكتروموتور اصلي(قطعه1)       MAIN ELECTRIC MOTOR                                                       

اين الكترو موتور ساخت شركت SIEMENS اطريش مي باشد .توان كاري آن22KWبا دور2950 rpm است،كه توان مورد نياز كمپرسور را تأمين وازطريق تسمه وپولي به واحد هواساز منتقل مي نمايد.

واحد هوا ساز(قطعه2)                          AIR END                                                                            

ازنوع حلزوني (scrwe) با پاشش روغن مي باشد.توان مورد نياز توسط الكتروموتور واز طريق تسمه به آن منتقل مي گردد.

در داخل اين نوع واحدهواساز يك جفت ROTOR قرار داده شده كه با حركت دوراني خود هوارا فشرده مي نمايند.عمل خنك كاري توسط روغن انجام مي گيرد كه روغن موجود در واحدهواساز علاوه بر خنك كاري لقي بين     ROTORوSTATOR      را آببندي وقطعات متحرك را روغن كاري مينمايد.

پولي ها(قطعه1) PULLEY                                                                                        

پنج شياره بوده و به سهولت قابل نصب وپياده كردن مي باشد.

سيستم انتقال قدرت(قطعه2)                                  POWER TRANSMITION SYSTEM

انتقال قدرت از الكترو موتور به واحد هواساز توسط تسمه از نوع Ax67 با سيستم تنظيم اتوماتيك  انجام مي گيرد.

مزاياي اين سيستم عبارتند از:

1-اعمال كشش مناسب بر روي تسمه                           2-افزايش عمر تسمه

3-كاهش مقدار نيروي وارد به تسمه و ياتاقان ها به هنگام استارت و بي باري كمپرسور

4-تعويض آسان و سريع تسمه

5-به حداقل رساندن سرش تسمه بر روي پولي        

مخزن جداسازي روغن از هوا(قطعه شماره1) SEPARATOR TANK    هوايي كه از واحد هواساز خارج ميگردد همراه روغن مي باشد كه اين روغن مي بايست از هوا جدا گشته ووارد مدار روغن گردد.

جدا سازي روغن وهوادر داخل اين مخزن در دو مرحله به شرح زير انجام مي گيرد:

درمرحله اول در اثر بر خورد مخلوط هوا وروغن به بدنه مخزن بخش قابل توجهي از روغن همراه هوا جدا مي شود.

درمرحله دوم در اثر عبور هوا از فيلتر ،بخش عمده اي از روغن باقي مانده در هواجدا شده وبه داخل سيستم بر مي گردد.مقدار بسيار ناچيزي از روغن به همراه هوا از كمپرسور خارج مي شود كه در صورت نياز مي توان با نصب تحهيزات لازم درصد آنرا تاحد بسيار زيادي  كاهش داد.

 

شير ترمواستاتيك(قطعه 1)     BY PASS VALVE                                                                   

به منظورتأمين دماي حداقل روغن ،بخصوص پس از استارت اوليه دستگاه تعبيه شده است . در دقايق اوليه استارت كه دماي روغن پايين مي باشدبخش عمده اي از جريان روغن از داخل اين شير برقرار مي گرددو به اين ترتيب روغن سريعتر گرم شده وبه دماي بالا مي رسد .با گرم شدن روغن مقدار بيشتري از آن ، از طريق رادياتور جريان مي يابد.

فيلتر روغن (قطعه2)          OIL FILTER   روغن خروجي از شير ترمواستاتيك از فيلتر روغن عبور كرده و پس از تصويه وارد واحد هواساز مي گردد.

سيستم خنك كننده روغن وهوا AFTER&OIL COOLER  سيستم فوق شامل  خنك كنندة هوا ، خنك كنندة روغن ، فن و الكترو موتور مي باشد.خنك كنندةهوا و روغن از جنس آلومينيم ، فن از نوع دمنده از جنس آلومينيم و الكترو موتور با شدت 0.35KW و دور 900 RPM مي باشد كه براي خنك كاري روغن و هواي خروجي سيستم بكار مي رود.

 

قسمت بي باركننده دستگاه(قطعه1)SUCTION UNLOADER  اين مجموعه روي واحدهواساز تعبيه شده است و با بازوبسته كردن دريچه ورودي هوا مقدار هواي ورودي به داخل واحد هواساز راتنظيم مي نمايد. 

فيلتر ورودي هوا (قطعه2)AIR FILTER   فيلتر ورودي هوا از نوع خشك بوده و در آنها جداسازي ذرات معلق موجود هوا(تا 10 ميكرون )صورت مي گيرد .

 

تله آبگير (قطعه1) MOISTURE  SEPARATOR

هوای خروجی از خنک کن هوا برای جدايش رطوبت موجود در هوا ی فشرده شده  وارد تله آبگير گرديده وقسمتي از رطوبت دراين مرحله گرفته شده و سپس هواي نسبتاً خشك از طريق خروجي تله آبگير واردخط مصرف مي گردد.

هواي فشرده كه در اين مرحله از كمپرسورخارج مي گرددداراي ذرات معلق آب وروغن مي باشد كه قابل استفاده در صنايع غذايي ودارويي نمي باشد لذا لازم است در صورت استفاده كمپرسور دراينگونه موارد از تجهيزات مناسب رطوبت گيري كامل كه توسط شركت ارائه مي گردد استفاده شود .

تخليه اتوماتيك (قطعه1 )      AUTO DRAIN VALVE

آب جمع شده در تله آبگير از طريق  شير برقي يا مكانيكي به صورت اتوماتيك به بيرون تخليه مي گردد. زمان و مدت تخليه توسط  شير برقي قابل تنظيم مي باشد .(لازم به ذكر است  كه از دستكاري اين شير جداً خودداري نمائيد زيرا قبلاً زمان و مدت تخليه توسط اين شير بوسيله افرادمتخصص در اين كار بصورت مناسب تنظيم گرديده شده است.)

شير يك طرفه با حداقل فشار(قطعه1)MIN.PRSSURE VALVE                          

اين شير به منظور تأمين حداقل فشار لازم جهت بر قراري جريان روغن (بخصوص در شرايطي كه

شير خروجي كمپرسور تماما باز است)تعبيه شده است.

سوپاپ اطمينان(قطعه2)SAFETY VALVE                                                            

اين سوپاپ بر روي بدنه  مخزن جداكننده نصب شده ودر صورت ازدياد بيش از حد فشار ،باعث تخليه هواي داخل سيستم مي گردد. فشارتنظيم شده روي سوپاپ اطمينان تحت هيچ شرايطي نبايد تغيير داده شود.

 

مدار هواي فشرده(شكل7)

هوا پس از گذشتن از فيلتر هوا ي ورودي و واحد بي بار كن مكش وارد واحد هواساز شده وتوسط روغن كه به آن تزريق مي شود (واحد هواساز)خنك و به صورت مخلوط هوا و روغن به مخزن جدا كننده هدايت مي گردد. هوا پس ازجدا سازي اوليه و گذشتن از فيلتر وارد شير يك طرفه شده  و پس از عبور از خنك كن هوا وتله آبگير به شير خروجي منتقل مي گردد.

 

مدار روغن (شكل 7)

روغن مورد نيازاز مخزن جدا كننده به طرف شير ترمواستاتيك جريان يافته و متناسب با دماي روغن از يكي از دو مسير زير به سمت فيلتر روغن هدايت و نهايتا وارد واحدكمپرسور مي گردد:

-از طريق خنك كن روغن در صورتي كه دماي روغن زياد باشد.

-بدون گذشتن از خنك كن،در صورتي كه دماي روغن كم باشد.

سرويس و نگهداري :

در جدول سرويس كه در اين بخش از كتابچه آمده است  ،   از وسايل و اجزائي كه بايد سرويس شوند نامبرده شده و زمان سرويس هر كدام مشخص شده است . در زير به برخي از نكات مهم اشاره شده كه توسط سرويس كار  حتماً بايد مراعات گردد :

لوله تخلية روغن داخل فيلتر مخزن جدا كننده

اين لوله درست در وسط فيلتر سپراتور قرار گرفته و تا  سرپوش مخزن جدا كننده امتداد دارد و از آنجا ، توسط شيلنگ به آداپتور زير آنلودر وصل شده است . دهانه اين لوله و شيلنگ آن مي بايست در هر نوبت سرويس بررسي گردد زيرا هرگونه گرفتگي و انسدادي موجب رخنه روغن به داخل هواي فشرده خواهد شد.

فيلتر روغن كمپرسور :

براي سرويس فيلتر روغن  (طبق جدول) بايد دستگاه را خاموش كرد . هرگونه روغن و ناپاكي را از بدنة بيروني فيلتر بزدائيد تا آلودگي سيستم روغنكاري را به حداقل كاهش دهيد. المنت فيلتر روغن راكه با پيچاندن باز و بسته مي گردد ، در جهت خلاف دوران عقربه ساعت بچرخانيد تا بتوانيد از محفظه فيلتر جدا سازيد .

توجه :

چنانچه هرگونه نشانه اي از تشكيل رويه يا رسوبات سخت درالمنت فيلتر روغن مشاهده شود ، اين امر به منزلة هشداري است مبني بر آنكه روغن روغنكاري و سردكنندة كمپرسور داراي مشخصات نامناسب است وبايد بلافاصله عوض شود .

سطح تماس گاسكت فيلتر را پاك كنيد . براي كار گذاشتن فيلتر جديد ، المنت را در جهت  دوران عقربه هاي ساعت آنقدر بچرخانيد كه گاسكت تماس اوليه را حاصل نمايد . سپس المنت را باز هم به اندازه نيم دور يا سه چهارم دور بچرخانيد تا محكم شود . 

المنت جدا كننده روغن كمپرسور :

پيچهاي در پوش بالاي مخزن جدا كننده روغن را باز كرده و المنت را بيرون آورده و عوض نمائيد . لازم به توضيح است چنانچه فيلتر هوا وفيلتر روغن درست سرويس و نگهداري شوند معمولاً تعويض المنت جدا كننده در فواصل منظم زماني نياز نخواهد بود .

رادياتور ( كولر روغن ) :

هرگاه گريس يا روغن يا كثافات برروي سطوح بيروني كولر جمع شده باشد كارآئي كولر كاهش مي يابد . توصيه مي شود كه براي پاك كردن كولر روغن ، هواي فشرده  از ميان بخش مشبك كولر گذرانده شود .

در صورت امكان ، اين هواي فشرده بايد حامل مقداري مادة حلال اشتعال ناپذير باشد . با اين كار ، روغن يا گريس يا كثافات موجود در بدنة خارجي كولر زدوده خواهد شد و در نتيجه ، تمامي سطح خنك كننده خواهد توانست حرارت اضافي روغن را به جريان هوا انتقال دهد . 

 

oجدول سرويس هاي زمان بندي شده

 

روزانه  

1000 h

 

5000h

 

10000h

بررسي سطح روغن ü      
تعويض روغن   ü    
تعويض فيلتر روغن   ü    
تعويض فيلتر هوا   ü    
تعويض فيلتر مخزن جداکننده   ü    
تميزكردن خنك كن روغن وهوا     ü  
بررسي نشتي روغن ü      
تعويض شيلنگها       ü
بررسي پيچهاوبلبرينگهاي موتور       ü
گريسكاري بلبرينگهاي الكتروموتور اصلي   ü    

 

 

توجه
تعويض روغن و فيلتر روغن ابتداپس از رسيدن ساعت كار كرد به 150 ساعت و سپس به  ازاء  500 ساعت انجام گيرد وبعداً مطابق جدول سرويس هاي زمان بندي شده عمل گردد.

 

گريس مناسب براي گريس كاري  بلبرينگهاي  الكتروموتور  از  نوع  KZR-35  مطابق DIN 51825  مي باشد .

جدول عيب يابي

عيب علت اقدام
  پرشر سويچ معيوب است عوض كنيد
  شير تخليه عمل نمي كند عوض كنيد
كمپرسورزيربار اتصالات شيلنگ هوا گرفته است تميز كنيد
نمي رود شيلنگهاي كنترل هوا نشتي دارند جلوي نشتي گرفته شود
  سولنوئيدولو كثيف است تميز كنيد
  تسمه ها محكم نيست آنها را محكم كنيد
  آنلودر گير كرده است به سرويس كارمراجعه كنيد
  فيلتر هوا گرفته است فيلتر را عوض كنيد
هوادهي كافي فيلتر مخزن جدا كننده كثيف است عوض كنيد
نيست آنلودرمعيوب است به سرويس كارمراجعه كنيد
  شيلنگهاي هوا نشتي دارد جلوي نشتي گرفته شود
  تسمه ها محكم نيست آنها را محكم كنيد
كمپرسور بيش از خطوط انتقال روغن بسته اند مسيرتميز شود
حد گرم مي كند مقدار روغن كافي نيست روغن اضافه شود
(دماي هواي سيستم خنك كاري كار نمي كند به سرويس كارمراجعه كنيد
خروجي 100درجه و شيرترمواستاتيك عمل نمي كند عوض كنيد
ويابيشتراست) حجم اتاق كمپرسوركافي نيست سيستم تهويه رابهبودبخشيد
  فيلترروغن وياسپراتورگرفته است عوض كنيد
فشار به حدبالاي

تنظيم كليدفشار

نمي رسد

فيلتر مخزن جدا كننده معيوب است عوض كنيد
اتصالات نشتي روغن دارند به سرويس كارمراجعه كنيد

 

 

جدول عيب يابي

عيب علت اقدام
روغن همراه هوا

بيش از اندازه

است

تنظيم M.P.V.بسيارپايين است حدتنظيم را بررسي واصلاح كنيد
فيلتر مخزن جدا كننده معيوب است فيلتر را عوض كنيد
چك ولو خراب است عوض كنيد
SCAVENGE LINEگرفته شده است گرفتگي را بر طرف كنيد
فشار بيش از حد

بالامي رود

پرشر سويچ معيوب است عوض كنيد
پرشر سويچ ازتنظيم افتاده است تنظيم كنيد
آنلودرمعيوب است به سرويس كار مراجعه كنيد
سولنوئيد ولو خراب است عوض كنيد

 

مسير جريان هوا

 موقعيت نصب

محل استقراروليست قطعات تفكيكي CST-GH22 كمپرسور 

 

QTY PART NAME PART NO. ITEM
1 COMP.ROTORY SCREW A/E 401-1-002565C 1
1 UNLOADER 400217 2
1 CHECK VALVE CM252 3
1 NIPPLE 95406/0797 4
4 WASHER PLAIN FS2210/012 5
4 WASHER SPRING 95179/0010 6
1 TEE 95406/0350 7
4 SCREW FS5110/129 8
1 BANJO CSS45/K/73 9
1 PULLEY ( 10 bar ) GH30/3 10
1 WASHER SPECIAL GH37/11 11
1 WASHER SPRING 95179/0010 12
1 SCREW FS5110/126 13
1 FLANGE GH37/4 14
1 GASKET GH37/5 15
4 CAP SCREW FS5110/132 16
1 ADAPTOR CM290 17
1 ELBOW 95406/0058 18
1 UNION C10009/0016 19
1 QUICK HIT CSS45/K/72 20
1 ELBOW 95406/0051 21
1 ADAPTOR 95406/0814 22
1 ADAPTOR FS11063/005 23
1 SOLENOID VALVE RND336 24
1 AIR FILTER VEK5202 25
1 RUBBER HOSE CSS30/EM29 26
2 CLIP A10213/0011 27
1 SOCKET C10714/0113 28
1 BANJO CSS45/K/73 29
1 ADAPTOR GH175/6 30
1 NIPPLE 95406/0797 31
1 CHECK VALVE CM252 32
1 BANJO CSS45/K/72 33

 

QTY PART NAME PART NO. ITEM
1 ELEC. MOTOR 22KW AC009/004 1
1 PULLEY CSS3032/22 2
1 SPECIAL WASHER  f20 VEK 5503 3
1 SPRING    WASHER f20 FS2310/14 4
1 SCREW  M20x50 92472109 5
2 NUT  HEX.  M20 FS3210/012 6
2 SPECIAL WASHER CSS45/EM27 7
1 BOLT CSS45/EM6 8
1 SPRING CSS45/EM24 9
5 V-BELT  AX67 VEK10034 10
1 EL. PLATE ASSY. GH 30/5 11
1 JACK  HEAD CSS45/EM26 12
2 SPLIT  PIN A3762/0024 13
2 WASHER A3753/0013 14
1 SHAFT CSS30/EM20 15
1 SUB BASE ASSY GH 30/4 16
4 FLEXIBLE  MOUNTING A10300/0059 17
18
19
20
4  WASHER PLAN f8 92304609 21
2 SPACER CSS30/EM19 22
4 SPRING WASHER  f8 95179/0006 23
4 SCREW  HEX. HD.  M8x20 FS5110/050 24
1 PULLEY GUARD GH 30/8 25
4 BOLT HEX.  HD.  M16x70 92280965 26
4 SPRING WASHER  f16 95179/0010 27
8 PLAIN WASHER  f16 FS2210/012 28
4 NUT HEX.  M16 FS3210/010 29

 

QTY PART NAME PART NO. ITEM
1 RECIEVER TANK CSS4517 1
1 SEPERATOR 92077601 2
2 GASKET 92651157 3
1 FLANGE CT115 4
8 SCREW HEX. HD. M12x45 FS5110/089 5
8 WASHER SPRING  f12 FS2310/010 6
1 SIGHT GLASS 92095363 7
1 CAP RECEIVER C4285/0144 8
1 COPPER WASHER C10065/0106 9
1 UNION SPECIAL  1 1/2 “ C10009/0016 10
1 ELBOW 908 R/RP  1 1/2 “ 95406/0058 11
1 SAFETY VALVE   1/2 ” BSP 89728559 12
1 BUSH HEX.  R 3/4 ” x  RC  1/2 “ 95406/0859 13
1 ELBOW 908 R/RP 1/2 ” BSP 95406/0054 14
1 UNION HEX.  3/4 “ C10009/0006 15
1 ELBOW 908 R/RP 3/4 “ 95406/0055 16
2 UNION SPECIAL  1/2  ” x 3/8 “ CSS3014 17
1 ELBOW 908  R/RP  1/2 “ 95406/0054 18

 

QTY PART NAME PART NO. ITEM
2 UNION CSS45/EM40 19
2 PRESSURE  TRANSDUCER PLC906 20
1 M.P.V 1 1/2 “ 98650/8004 21
1 UNION 1 1/2 “(WITH HOLE  f1/4 “) CV200 22
1 ELBOW 908 R/RP 1/4 ” BSP 95406/0052 23
2 UNION CSS45/EM40 24
1 NIPPLE HEX. 1 1/2 “ 98406/0803 25
1 DRAW  OFF  PIPE  ASSY. CT157 26
1 BUSH HEX. R 3/8 “x 1/4 “ 95406/0852 27
1 BANJO QUICK FIT 1/4 ” (HOSE No.6) CSS45/K/72 28
1 BANJO QUICK FIT 1/4 ” (HOSE No.6) CSS45/K/72 29

 

QTY PART NAME PART NO. ITEM
1 OIL COOLER & AFTER COOLER CC04 1
3 UNION SPECIAL 3/4 ” BSP C10009/0006 2
1 CONNECTION 1 1/2 ” BSP A1427/0007 3
1 NIPPLE HEX. 1 1/2 ” BSP 95406/0803 4
4 UNION SPECIAL 3/4 “ C10009/0006 5
1 MOISTURE  SEPERATOR CSS37/EM5 6
1 ELBOW 908 R/RP 1 1/2 ” BSP 95406/0058 7
1 UNION SPECIAL 1 1/2 ” BSP C10009/0016 8
2 ELBOW 908 R/RP 1 1/2 ” BSP 95406/0058 9
2 UNION SPECIAL 1 1/2 “x1 1/4” BSP CSS30/EM15 10
1 ELBOW 908 R/RP 3/4 ” BSP 95406/0055 11
1 OIL FILTER&B.P.V. 2703362 12
1 ELBOW 908 F/F 3/4 ” BSP 95410/0005 13
1 BALL VALVE 1/2 “ CM254 14
1 BUSH HEX.  3/4 ” x 1/2 “ 95406/0859 15
1 TEE  3/4 ”  BSP 95406/0353 16

 

QTY PART NAME PART NO. ITEM
1 ROOF  FRAM  ASSY. CSS45/EM7 1
1 BASE  ASSY. CSS45/EM8 2
1 BASE  ASSY.  CORNER CSS45/EM9 3
3 BASE  ASSY.  CORNER CSS45/EM10 4
1 DOOR CSS45/EM11 5
2 END PANEL  ASSY. CSS45/EM12 6
4 DOOR CSS45/EM14 7
1 SUPPORT  ASSY. CSS45/EM18 8
1 CROSS MEMBER ROOF ASSY. CSS30/005/M/4 9
2 ROOF  PANEL  ASSY. CSS30/005/M/10 10
2 LOUVER  ASSY. CSS45/K/10 11
12 LATCH DOOR CSS45/EM28 12

 

 

QTY PART NAME PART NO. ITEM
1 HOSE ASSY 3/8″ C16065/0003 1
1 HOSE ASSY 3/4″ C16067/18 2
1 HOSE ASSY 3/4″ C16067/057/1 3
1 HOSE ASSY 3/4″ C16067/006/1 4
1 HOSE ASSY 3/4″ C16067/018/2 5
1 HOSE ASSY 1 1/2″ C16070/026 6
1 HOSE ASSY 1 1/2″ C16070/23 7
1 HOSE ASSY 1 1/2″ C16070/025/1 8
7m HOSE  NO.6 CSS4553 9
1 HOSE ASSY 3/8″ C16065/006 10
1.5m HOSE  NO.6 CSS45/EM31 11