واحد هواساز (Airend) کمپرسور اسکرو

  واحد هواساز (Airend) کمپرسور اسکرو ، به نوعی مهمترین بخش این کمپرسور می باشد که وظیفه فشرده ساختن هوا را به عهده دارد.

نمای داخل کابین کمپرسور اسکرو – واحد هواساز کمپرسور اسکرو

واحد هواساز کمپرسور اسکرو دارای دو روتور مارپیچی نر و ماده (Male- female) می باشد.ساختار این روتور های به گونه ای می باشد که هوا از یک طرف وارد می شود و در حین گذر از این مارپیچ ها فشرده می شود.

 

 

بلوک هواساز کمپرسور اسکرو

روتور female  دارای چندین شیار هم راستا می باشد که هوا درون آنها قرار می گیرد، پره های روتور male به تدریج درون این شیار ها به جلو می روند و با کاهش فضای بین دو شیار ، هوا متراکم می گردد.

 

ساختار فشرده سازی در هواساز کمپرسور اسکرو

 

شفت روتور male  به الکتروموتور کمپرسور اسکرو متصل می شود ( به صورت کوپل مستقبم یا تسمه ) . با چرخش روتور male ، روتور female نیز به گردش در می آید.

 

این دو روتور هیچ گونه تماس مستقیمی با یکدیگر ندارند. عامل انتقال قدرت  برای چرخش از روتور male  به روتور female ، روغن میان این دو روتور می باشد.