واحد آموزش کمپرسور سازی تبریز

شركت كمپرسور سازي تبريز در زمينه آموزش نيروي انساني هر ساله فعاليت خود را در سه زمينه انجام ميدهد:

 

1- آموزش كارورزان و كارآموزان :

امور آموزش اين شركت هر ساله براي كمك به آموزش هاي عملي كارآموزان ، تعدادي از آنها را در رشته هاي فني و مهندسي همچون ماشين ابزار، برق صنعتي، الكترونيك، مكانيك با گرايشهاي مختلف و نيز حسابداري پذيرش كرده و آموزشهاي لازم در  واحد هاي كاري مرتبط در طول مدت تعيين شده به آنها ارائه داده مي شود.

 

2- آموزش اپراتوری جايگاههاي سوخت رساني CNG :

شركت كمپرسورسازي تبريز در حال حاضر آموزش اپراتوری و تکنسین تعمیراتی تجهیزات CNG تولید خود و همچنین برند دلتا را که سابقا در این شرکت تولید میشد، را انجام میدهد.

آموزش عمومي اپراتور جايگاههاي CNG در اين شركت طبق آيين نامه و دستوالعمل آموزشي IFCO- 10- ET- 01 مصوب آذر ماه 85 سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور انجام مي شود و جزوه آموزشي نيز توسط امور مهندسي و امور آموزش تهيه و تدوين شده  كه از بخشهاي : 1- كمپرسور 2- دراير و مخازن  3- ديسپنسر  4- انواع جايگاههاي سوختگيري  5- ايمني در جايگاه  6- انبارداري و 5S  تشكيل شده است.

مدت اين دوره هاي آموزشي 5 روز در هفته مي باشد كه در طول اين مدت آموزشهاي تئوري و عملي لازم توسط كارشناسان شركت ارائه مي گردد.

در پايان هر دوره آموزشي آزمون كتبي و عملي از شركت كنندگان بعمل مي آيد كه در صورت كسب نمره قبولي ، گواهينامه اپراتوري صادر و به شركت متبوع ارسال مي شود.

 

3- آموزش پرسنل شركت :

امور آموزش براي آموش پرسنل اين شركت هر ساله برطبق نياز سنجي آموزشي كه از امورها انجام ميدهد و براساس اولويت بندي و نياز آموزشي امورها، كلاس و دوره هاي مربوطه را در صورت امكان با استفاده از كارشناسان اين شركت برگزار مي كند، و يا اينكه از نهاد يا سازمانهاي معتبر براي تشكل كلاس هاي مورد نياز در داخل شركت در خواست اعزام مدرس خواهد كرد.

در صورت نياز امورها به معرفي نفرات به دوره هاي خاص و اخذ گواهينامه ، نفرات معرفي شده طي مكاتبات اداري به مؤسسات و شركتهاي معتبر معرفي مي شوند تا آموزشهاي لازم را ببينند.

 

4- آموزش مصرف كننده ( خريدار ) :

4-1 :  آموزش مصرف كنندگانCNG يكي شامل آموزش عمومي اپراتور تجهيزات جايگهاي CNG مي باشد و دیگری آموزش تکنسینی می باشد.

 

4-2 : آموزش مصرف كننده (خريدار) شامل تجهيزاتي مانند كمپرسورهاي معدني، صنعتي و ابزار بادي مي شود كه توسط اشخاص و يا نهادها و بخشهاي خصوصي و دولتي خريداري شده و مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

در صورت اعلام نياز خريدار به آموزش تجهيزات و دستگاههاي خريداري شده ،امور آموزش با هماهنگي لازم با قسمتهاي مربوطه اقدام به برگزاري كلاس و آموزش نفرات معرفي شده مي پردازد.