نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

جشنواره فروش  ویژه محصولات شرکت کمپرسورسازی تبریز در طول برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت تهران دایر می باشد.جهت اطلاعات بیشتر لطفا به محل غرفه مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن های امور فروش تماس حاصل فرمایید. بدینوسیله از کلیه مراجعین محترم دعوت به عمل می آید تا از غرفه شرکت کمپرسورسازی تبریز در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران (14 الی 17 مهرماه 1395) واقع در فضای باز ضلع شمالی سالن 37 بازدید فرمایید.