ورقکاری

ورقکاری:

واحد ورقکاری شرکت با وجود امکانات ویژه و نیروی انسانی مجرب جهت بهره گیری از امکانات موجود کارگاه آماده همکاری می باشد .

خدمات و کارهای کارگاهی که در کارگاه ورقکاری انجام می گیرد :

خم کاری به صورت زاویه ای و لوله ای

انواع عملیات حرارتی قابل انجام در این شرکت

سختکاری انواع  فولادهای قابل عملیات حرارتی و فولادهای ابزار و سرد کار و گرمکار و قالب و …

سمانتاسیون ( کربن دهی ) تا عمق نفوذ 2 میلی متر با حفظ کیفیت سطح و ظاهر قطعات در حد عالی