انتخاب برگه

آمارهاي آفلاين و وعده‌هاي آنلاين؛ سكته برنامه‌ريزي اقتصادي ايران

شعار و وعده مي‌دهيم، قانون و برنامه مي‌نويسيم و به انتظار به ثمر نشستن روياهاي اقتصادي‌مان در نتيجه شعارها، وعده‌ها و برنامه‌هايي مي‌نشينيم بدون اينكه آمار و اطلاعات دقيق و به روز در اختيار داشته باشيم. اين ساختار رايج بر نظام برنامه‌ريزي اقتصادي ايران حكايت دولت حاضر نيست كه روايتي است تلخ از دستكم 5 برنامه توسعه ايران در همه دولت‌ها. ادامه اين رويكرد با آمارهاي آفلاين و وعده‌هاي آنلاين، تنها و تنها باعث سكته در برنامه‌ريزي اقتصادي ايران و كمرنگ شدن اعتماد عمومي به برنامه‌ها و شعارها و وعده‌ها مي‌شود.
Source: خبر گزاری تابناک