انتخاب برگه

آنچه در شرایط فعلی کشور از مسئولان و اعضای محترم قوای سه گانه انتظار می رود این است که در عمل به وظایف خود علاوه بر اینکه سعه صدر بیشتری به خرج می دهند، قانون را ملاک عمل قرار داده و از انجام هرگونه اقدامی که باعث برهم زدن آرامش و وحدت در کشور می شود، خودداری کنند.
Source: تابناک