انتخاب برگه

وزارت دفاع الجزایر از کشف صدها کیلوگرم مواد شیمیایی در ایالت باتنه در شرق این کشور خبر داد.
Source: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران