انتخاب برگه

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه گفت: اصناف کرمانشاه از ترس مالیات جرات رشد ندارند.
Source: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران