لیگ دسته اول در حالی این هفته برگزار خواهد شد که جدال های رو در روی جذابی را به همراه خواهد داشت. 
Source: ورزش 3