انتخاب برگه

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه اقلید از ثبت یک وقف مشارکتی توسط 6 واقف در روستای بابایی این شهرستان خبر داد.
Source: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران