برخی روزنامه های امروز پنج شنبه منتشر شده است. هرچند که اکثر آنها منتششر نگردیده است. با این حال موضوع توافق نفتی اوپک و افزایش قیمت نفت و همچنین انتخابات 96 و استراتژی اصلاح طلبن و اصولگرایان برای این انتخابات از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.
Source: تابناک