ارتش برای تظاهرات وحدت فراخوان داده بود و روز چهارشنبه حدود 30 هزار نفر در تجمع جاکارتا حضور داشتند، هر چند گفته می شود نیمی از این افراد از نیروهای ارتش یا پلیس بودند.
Source: تابناک