در این فیلم بیان مشکلات شهری در قاسم آباد را مشاهده می کنید.
Source: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران