انتخاب برگه

این لباس رباتی انسان را از لحاظ فیزیکی بسیار قدرتمند می‌کند.
Source: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران