مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: کشت کلزا در سطح اراضی زراعی مرکز استان در مقایسه با سال قبل 5 برابر افزایش یافته است.
Source: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران