انتخاب برگه

نیروهای پلیس انگلیس، به صورت محسوس و نامحسوس در بخش‌هایی از لندن مستقر شده اند تا از هرگونه اقدام تروریستی احتمالی در این کشور جلوگیری شود.
Source: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران