در این بسته شاهد گزارش های پخش شده در بخش خبری ساعت هفده از سه استان زنجان، خوزستان و یاسوج هستید.
Source: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران