انتخاب برگه

خلاصه اخبار و اتفاقاتی که قرار است در برنامه امشب نود به نمایش گذاشته شود را در فیلم ذیل مشاهده کنید.
Source: خبرگزاری باشگاه خبرنگاران