انتخاب برگه

کره جنوبی و آمریکا در راستای همکاریهای نظامی و برگزاری رزمایش مختلف سالانه، جدیدترین تمرینات نظامی را با مشارکت نیروهای هوایی خود در منطقه شبه جزیره کره آغاز کردند.
Source: تابناک